Duyên âm

Từ một câu nói đùa của một đứa trẻ...để rồi hình thành một sợi dây duyên kiếp giữa người và ma.


Bình Luận

Truyện Cùng Chuyên Mục

Open element in lightbox
am